Skapa lösenord

skapalosenord.se

Så skriver du säkra lösenord

1. Använd längd och komplexitet:

En av de mest grundläggande principerna för säkra lösenord är att de bör vara långa och komplexa. Sträva efter minst 12 tecken och inkludera en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

2. Undvik enkla och vanliga ord:

Undvik att använda enkla och vanliga ord som ditt lösenord. Hackare använder ofta ordboksbaserade attacker där de testar vanliga ord och fraser för att gissa lösenord.

3. Använd unika teckenkombinationer:

Kombinera olika typer av tecken i ditt lösenord för att göra det mer robust. Använd inte bara bokstäver och siffror utan inkludera även specialtecken som !, @, #, och %.

4. Undvik personlig information:

Undvik att använda personlig information som lösenord, som ditt namn, födelsedatum eller andra lättillgängliga detaljer. Hackare kan enkelt samla in sådan information och använda den för att gissa ditt lösenord.

5. Använd ett unikt lösenord för varje konto:

Använd aldrig samma lösenord för olika konton. Om ett konto blir komprometterat ökar risken för att andra konton blir det också om de delar samma lösenord.

6. Uppdatera lösenord regelbundet:

Byt lösenord regelbundet, minst en gång var sjätte månad. Detta försvårar för potentiella hackare och minskar risken för att ditt lösenord blir känt över tid.

7. Använd meningslösa säkerhetsfrågor:

Om du har säkerhetsfrågor som återställningsskydd, välj svar som inte enkelt kan forskas fram av andra. Undvik att använda svar som finns tillgängliga på dina sociala medieprofiler.

8. Använd en lösenordshanterare:

Fundera på att använda en lösenordshanterare. Den hjälper dig att skapa, spara och generera unika och komplexa lösenord för varje konto, och du behöver bara komma ihåg huvudlösenordet till din lösenordsmanager.

9. Tvåfaktorsautentisering (2FA):

Aktivera tvåfaktorsautentisering när det är möjligt. Detta lägger till en extra säkerhetsnivå genom att kräva en ytterligare verifieringsmetod, som en engångskod som skickas till din mobiltelefon.

10. Var vaksam mot phishingförsök:

Var försiktig med e-postmeddelanden eller länkar som ber dig ange ditt lösenord. Det kan vara en phishingattack där angripare försöker lura dig att avslöja dina inloggningsuppgifter.

Att investera tid och tanke i att skapa säkra lösenord är en viktig del av att hålla din digitala identitet och information säker. Genom att följa dessa riktlinjer minskar du risken för att drabbas av obehörig åtkomst och potentiell skadlig aktivitet online.

Skapa säkra lösenord på skapalosenord.se

Gå till startsidan för att skapa ett nytt lösenord.