Skapa lösenord

skapalosenord.se

Hur skapas lösenorden?

Lösenorden skapas med kodspråket JavaScript, genom att slumpa bokstäver och tecken. Det lösenord som genereras skapas lokal i din webbläsare. Så den här siten får aldrig tillgång till dina skapade lösenord. Utan lösenorden visas endast för dig.

Om siten

Siten är skapad av Jesper Ekerling som studerade Cybersäkerhet på Södertörns Högskola år 2023. För att sprida kunskap om säkra lösenord har vi skrivit ihop en cybersäkerhetsguide där vi går igenom hur man skapar säkra lösenord, två-vägsinloggning och andra standarder ihop cybersäkerhet.